Mieszkanie dla Młodych – założenia programu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończyło konsultacje społeczne i potwierdziło założenia nowego programu dopłat do mieszkań „Mieszkanie Dla Młodych”. Już teraz wiadomo, że będzie on sprzyjał w zasadzie wyłącznie deweloperom, których to mieszkania będą się kwalifikowały na dopłaty.
Program ruszy najprawdopodobniej od początku 2014 roku.
Ustawa ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2013 roku, jednak z uwagi na potrzebę zawarcia umów pomiędzy BGK a bankami, możliwość zaciągania kredytów z dopłatą nastąpi najprawdopodobniej po 1 stycznia 2014 r.
Warto przeczytać:

Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

MdM będzie wspierał kupno mieszkania na rynku pierwotnym osobom do 35. roku życia, w tym również singlom i osobom samotnie wychowującym dzieci.
Informacje z ministerstwa:

„Rząd musi kierować środki tam, gdzie pomoc daje możliwości utrzymania się przedsiębiorstw z branży. Jeżeli ma dojść do zwiększenia zasobów mieszkaniowych w Polsce – to nie możemy dotować rynku wtórnego.

Dopłata do kredytu obejmie mieszkania o powierzchni nie większej niż 75 m2. Wyniesie ona 10% wartości mieszkania, jednak objętych nią zostanie co najwyżej 50 m2. Wartość mieszkania ma zostać obliczana podobnie jak w RnS za pomocą 1.0 wartości odtworzeniowej. 
Kwota ta będzie uzupełniała wkład własny przy zaciąganiu kredytu, który w związku ze zmianami w Rekomendacji S, ma być bezwzgędnie wymagany.
Dopłata ta wzrośnie o 5%, jeżeli w mieszkaniu zamieszka rodzina z dziećmi. Jeśli natomiast w ciągu 5 lat od zakupu, w mieszkaniu tym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, zostanie wypłacony dodatkowy bonus w wysokości 5%. Razem może to być 20% premii.
Dodatkowy element prorodzinny jest krytykowany przez wiele osób. Moim zdaniem ma on sprawdzić czy dodatkowy bonus wpłynie w jakimś stopniu na poprawę fatalnej sytuacji demograficznej w Polsce. Prognozuje się, że już za kilkanaście – kilkadziesiąt lat na jednego emeryta pracować będą zaledwie dwie osoby (dzisiaj są to cztery osoby).

„Piotr Styczeń: Stosowany będzie bezpiecznik cenowy 1.0 wartość odtworzeniowej. Jeżeli chodzi o wartość odtworzeniową były silne naciski, aby temu czynnikowi przyjrzeć się inaczej i dostrzec konsekwencje – negatywne i pozytywne – związane z lokalnością tego wskaźnika.
Będziemy musieli zastosować inny mechanizm kształtowania tego wskaźnika i jest to moja pierwsza taka publiczna wypowiedź. Mamy bardzo niesprawiedliwy wskaźnik ogólnopolski, wedle którego kredyt mieszkaniowy jest spłacany na podstawie tej samej wartości przeliczeniowej dla całej Polski. Jest to wysoce niesprawiedliwy sposób spłaty i należy odejść od takiego myślenia.


Będziemy musieli zastosować inny mechanizm kształtowania tego wskaźnika i jest to moja pierwsza taka publiczna wypowiedź. Mamy bardzo niesprawiedliwy wskaźnik ogólnopolski, wedle którego kredyt mieszkaniowy jest spłacany na podstawie tej samej wartości przeliczeniowej dla całej Polski. Jest to wysoce niesprawiedliwy sposób spłaty i należy odejść od takiego myślenia.
Osoby które w danym roku ukończą 35. rok życia, będą mogły zaciągnąć z dopłatą do końca roku kalendarzowego.”

Więcej:

Darek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *