Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium

Dzisiaj opiszę kredyt
hipoteczny w Banku Millennium.

Jest to drugi wpis z cyklu „Kredyt hipoteczny w …” . Oferta Millennium jest
opisywana tylko informacyjnie, gdyż jest chyba najgorszą ofertą, jaką poznałem
podczas dotychczasowego rozeznania. Już niebawem kolejne wpisy z tego cyklu.
Przypomnę, że cykl artykułów o kredytach hipotecznych ma za pomóc
wam w wyborze najlepszych banków poprzez poznanie warunków jakie można
wynegocjować w danym banku. Pamiętajcie, że zawsze lepiej jest złożyć wnioski
do 2-3 najlepszych banków i potem wybór tej najlepszej oferty, ewentualnie
negocjacja dalszych obniżek.

Przeznaczenie kredytu w Millennium:

 • Kupno
  mieszkania lub domu
 • Budowa
  domu (działka stanowi wkład własny)
 • Spłata
  kredytu hipotecznego w innym banku

Szczegóły kredytu:

 • Marża
  już od 0,99%* (dla LTV < 30%,
  wart. Kred. > 300 tys. zł)
 • Marża
  jest podwyższona o 1% do czasu ustanowienia wpisu do hipoteki
 • Kredyt do
  100% wartości nieruchomości
 • Okres
  kredytowania od 6 do 35 lat
 • Wakacje
  kredytowe – możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
 • 24-miesięczna karencja –
  możliwość odroczenia spłaty kapitału
* Marża
promocyjna dla kredytu od 300 tys. PLN z LTV do 30%, w przypadku gdy
Kredytobiorcy spełniają w okresie kredytowania następujące warunki:
– są Posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc
wpływa wynagrodzenie lub dochód netto
– są Użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za
pomocą karty transakcje na kwotę 500 PLN  miesięcznie)

Rzeczywista Roczna
Stopa Procentowa od 4,64% do 6,91% dla kredytów w PLN – stan na dzień
01.05.2013 r.

Wysokość oprocentowania kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od dwóch
czynników: marży oraz zmiennej stawki bazowej. Wysokość
aktualnego oprocentowania wylicza się z prostego wzoru:
Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem
+ zmienna stopa bazowa (WIBOR 3M)
Wartość WIBOR aktualizowana jest w Banku Millennium raz na 3
miesiące.
Wysokość marż i
oprocentowania dla kredytów hipotecznych:
Wysokość
marż
Kwota kredytu
poniżej 100 000 PLN
od 100 000 PLN do
300 000 PLN
od 300 000 PLN
Wysokość marży
od 2,24%
do 2,99%
od
1,74% do 2,49%
od
1,49% do 2,39%
Wysokość marży (I)
od 1,94%
do 2,69%
od 1,44%
do 2,19%
od 1,29%
do 2,09%
Wysokość marży (II)
od 1,74%
do 2,49%
od 1,24%
do 1,99%
od 0,99%
do 1,89%
Oprocentowanie
kredytu hipotecznego
Kwota kredytu w stosunku do
wartości nieruchomości
poniżej 100 000 PLN
od 100 000 PLN do
300 000 PLN
od 300 000 PLN
do 30%
5,32%
5,02%
(I)
4,82%
(II)
4,82%
4,52%
(I)
4,32% (II)
4,57%
4,27%
(I)
4,07%
(II)
od 30,01%
do 50%
5,52%
5,22%
(I)
5,02%
(II)
5,02%
4,72%
(I)
4,52%
(II)
4,92%
4,62%
(I)
4,42%
(II)
od 50,01%
do 80%
5,67%
5,37%
(I)
5,17%
(II)
5,27%
4,97%
(I)
4,77%
(II)
5,07%
4,77%
(I)
4,57%
(II)
od 80,01%
do 90%
5,87%
5,57%
(I)
5,37%
(II)
5,37%
5,07%
(I)
4,87%
(II)
5,27%
4,97%
(I)
4,77%
(II)
od 90,01%
do 100%
6,07%
5,77%
(I)
5,57%
(II)
5,57%
5,27%
(I)
5,07%
(II)
5,47%
5,17%
(I)
4,97%
(II)
(I) – wariant I
obniżający marżę o 0,3%
(II) – wariant II
obniżający marżę o 0,5%
Oprocentowanie karne: 19,00%
Aktualna stopa referencyjna (WIBOR-3M): 3,08% (2 maja
2013)

Wysokość rat i koszt kredytu – przykład

Dla wyliczeń
przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt
  na 25 lat (300 rat)
 • Wartość
  nieruchomości: 350 000zł
 • Wartość
  kredytu: 280 000zł
 • Wkład
  własny: 20%
 • Oprocentowanie
  kredytu: 5,08%
 • Wibor
  3M: 2,89% (w rzeczywistości wynosi on 3,08%, pracownik banku musiał się
  pomylić przy wyliczeniach)
 • Marża
  2,19% (niestety nie jestem
  przekonany, czy również tutaj pracownik się nie pomylił)
 • Skorzystanie z promocji dla klientów
  banku obniżającej marżę
Wysokość rat
 • W
  pierwszym roku: brak danych
  • brak danych (marża podwyższona o
   1% do czasu wpisu do hipoteki)
  • Ubezpieczenie
   na okres przejściowy: 233 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 26 zł
  • Ubezpieczenie
   na życie: 126 zł
 • W
  kolejnych latach:  1 802 zł
  • Kapitał +
   odsetki: 1 650 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 26 zł
  • Ubezpieczenie
   na życie: 126 zł
Całkowity koszt
kredytu
 • Suma
  kosztów: 269 000 zł
  • Odsetki:  215 000zł (w tym ubezpieczenie
   na życie i ubezpieczenie od utraty pracy)
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 7 800 zł
  • Ubezpieczenie
   na życie: 37 800 zł
  • Ubezpieczenie
   pomostowe (zał. 12 m.):
   2 800 zł
  • Prowizja
   2%: 5 600 zł
Uwaga:
Rzeczywisty całkowity koszt kredytu będzie wyższy, m.in. z powodu dodatkowych
opłat (wpis do hipoteki, pełnomocnictwa, ocena zabezpieczeń, itd.).
Wpływ zmiany stóp
procentowych na wysokość raty kredytu (bez ubezpieczeń):
 • Przy
  aktualnym poziomie: 1 650 zł
 • Przy
  wzroście stóp o 400 pb.: 2 365 zł
 • Przy
  wzorście o 175 pb.: 1 949 zł

Zalety kredytu w Banku Millennium:

 • Akceptacja
  wielu różnych źródeł dochodu
 • Niski
  poziom z tytułu ubezpieczeń około kredytowych
 • Bank
  nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu po 4 latach
  kredytowania oraz w trakcie pierwszych 4 lat, jeśli suma nadpłat nie
  przekroczy 30% kwoty kredytu 
 • Stosunkowo
  łatwe do spełnienia warunki do obniżenia marży

Wady kredytu w Banku Millennium:

 • Wysoka marża kredytu dla
  przyjętych założeń (trzeba pamiętać, że jest to składnik stały kredytu,
  który nie zostanie obniżony przez bank w przyszłości, wyższa marża =
  wyższa rata kredytu)

Prowizje i opłaty

Prowizja
za udzielenie kredytu
2,00%
Prowizja
od podwyższenia kwoty kredytu (liczona od przyznanej kwoty podwyższenia)
2,00%
Koszt
ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki/ Prowizja za podwyższone
ryzyko
1,00%
Koszt
ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
3,50%
Opłata za
opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu (lokal mieszkalny)
480 zł
Opłata za
wydłużenie okresu kredytowania / wprowadzenie / wydłużenie karencji
500 zł
Opłata za
zmianę typu rat (z równych na malejące lub odwrotnie)
500 zł
Opłata za
wydłużenie terminu uruchomienia kredytu/ transzy kredytu
500 zł
Opłata za
zmianę ubezpieczenia grupowego nieruchomości lub na życie Kredytobiorcy/
Pożyczkobiorcy na polisę indywidualną
500 zł
Opłata za
uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej
300 zł
Opłata za
wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki
400 zł
Grupowe
ubezpieczenie na życie – składka miesięczna
0,02% sumy ubezpieczenia
Grupowe
ubezpieczenie nieruchomości – składka miesięczna
0,075% sumy ubezpieczenia
Grupowe
ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu (dla przypadków przystąpienia
do ubezpieczenia przy zawieraniu umowy kredytu/ pożyczki)
1% kwoty udzielanego kredytu

Oferty specjalne obniżające marżę

W Banku Millennium do wyboru mamy dwa warianty obniżające
marżę kredytu hipotecznego dla aktywnych Klientów Banku.
Wariant I:
 • Obniżka
  marży o 0,3%
 • Warunki:
  • Posiadanie
   konta osobistego w Banku Millennium wraz z kartą debetową
  • Wykonanie
   transakcji kartą na kwotę 500 PLN miesięcznie
Wariant II:
 • Obniżka
  marży o 0,5%
 • Warunki:
  • Posiadanie
   konta osobistego w Banku Millennium wraz z kartą debetową
  • Wpływ
   wynagrodzenia na to konto
  • Wykonanie
   transakcji kartą na kwotę 500 PLN miesięcznie

Wnioski

Kredyt hipoteczny
w Banku Millennium można jeszcze rozważać, gdy wysokość kredytu przekroczy
300 000zł, ponieważ bank honoruje takie kredyty niższą marżą.
Trochę zaskoczyła mnie postawa pracownika banku, który
przeprowadził moją symulację kredytu w sposób nierzetelny. Z informacji
dostępnych na stronie banku wynika, że możliwe jest osiągnięcie niższej marży
przy założonych przeze mnie parametrach.
Koszty kredytu w
Millennium są wyższe o 55 000 zł
w stosunku do opisywanego wcześniej kredytu
hipotecznego 3×0 w Credit Agricole
. Jednak tak jak powiedziałem
wcześniej konsultant mógł popełnić błąd przy wyliczeniach.

Więcej:

Darek

4 Comments

 1. Problem jest w tym, że kredyt hipoteczny jest niezwykle elastycznym produktem. Wystarczy dobranie karty kredytowej w ofercie banku i już lider zdecydowanie się zmienia. Dlatego warto składać wniosek jednocześnie do wielu banków i wybierać najkorzystniejszą ofertę.

  • Dlatego też przedstawiam wpisy na temat kredytów.
   Zawsze też wybieram najtańsze na dany moment opcje.

   Trzy kolejne oferty już są prawie prześwietlone i czekają na doprecyzowanie szczegółów.

 2. NIE WYBIERAJCIE NAJTAŃSZYCH!
  Co z tego jak Millennium dał mi atrakcyjną ofertę, jak nie wypłaca transz usiłując przejąć moją nieruchomość, opóźniając celowo budowę abym nie zmieściła się w określonym umową terminie.
  Analitycy kłamią w opiniach na temat finansowania – u mnie uznali, że brak jest wykonanej instalacji elektrycznej, bo nie mam zamontowanych gniazdek – przed tynkami?! i dlatego mam niedoszacowaną budowę na 40 tyś.
  Wpiszcie sobie w google opinie o Millennium, ile osób wpadło przez nich w problemy z budową.

 3. Niedoinwestowanie na 40000 zł, nie oznacza nieuznania tylko gniazdek, inne pozycje z kosztorysu również musiały być nie wykonane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *