Kredyt Hipoteczny MDM w BGŻ

Powracamy do cyklu „kredyt
hipoteczny MDM w …”
. Mimo próby otrzymania oferty od Banku BGŻ, do dzisiaj
nie otrzymałem szczegółów oferty (nawet mimo przypomnienia się poprzez email).
Bank Gospodarki
Żywnościowej
rozpoczął przyjmowanie wniosków kredytowych (wg oficjalnych
danych) już 19 lutego 2014 roku.
Zobacz też pozostałe
artykuły z cyklu:
Przypomnę, że cykl artykułów o kredytach hipotecznych ma za pomóc
wam w wyborze kilku najlepszych banków. Złożenie kilku wniosków kredytowych (do
2-3 najlepszych banków) zwiększy pewność otrzymania kredytu.

Szczegóły kredytu MdM w BGŻ

Kredyt hipoteczny w BGŻ
to:
 • Kredytowanie
  nawet od 15 do 35 lat
 • Finansowanie do 90% wartości
  nieruchomości
  (z dofinansowaniem MDM)
  • W
   rozmowie telefonicznej błędnie powiedziano mi o 80%
 • Minimalna
  kwota kredytu: 50 000 zł,
  nie mniej niż 50% wartości nieruchomości
 • Spłata
  w ratach równych lub malejących
 • Wysokość
  oprocentowania ustalana jest w oparciu o WIBOR 6M / 1Y
 • Marża
  jest podwyższona o 0,6% do
  czasu ustanowienia wpisu do hipoteki
 • Możliwość
  skorzystania z oferty specjalnych dla klientów banku, dzięki czemu uzyska
  się marżę niższą o 0,3%
 • Brak
  prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z
  dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych
 • Wakacje
  kredytowe – raz na rok możliwość zawieszenia jednej raty kredytu (łącznie
  nawet 12 rat)

Program Mieszkanie dla Młodych

Kredyt w ramach programu Mieszkanie dla Młodych przeznaczony
jest dla osób do 35. roku życia
(przynajmniej jedna osoba musi spełniać ten warunek), kupujących pierwsze mieszkanie lub dom. Aby otrzymać dofinansowanie
należy zaciągnąć kredyt złotówkowy na
minimum 15 lat w wysokości minimum 50% ceny zakupu nieruchomości
.
Uwaga: Kupowane mieszkanie musi służyć do zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych.
Środki z kredytu można
przeznaczyć na:
 • kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2
  • osoby wychowujące minimum trójkę dzieci mogą kupić
   mieszkanie o powierzchni do 85 m2
 • kupno domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100
  m2
  • osoby wychowujące minimum trójkę dzieci mogą kupić dom o
   powierzchni do 110 m2

Mieszkanie lub dom
musi spełnić warunki:
 • cena 1 m2 kredytowanego lokalu nie może przekroczyć
  wartości 1,1 x wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego
 • zakup na rynku pierwotnym (przez dewelopera, spółdzielnię)
 • być zlokalizowane na terenie Polski
 • być zasiedlone przez nabywcę po raz pierwszy

Zalety kredytu w BGŻ

 • Stosunkowo
  łatwe do spełnienia warunki do obniżenia marży

Wady kredytu w BGŻ

 • Wysoka prowizja za udzielenie
  kredytu – 2-4%
 • Dosyć
  wysoka marża
 • Drogie
  konto

Wysokość oprocentowania kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników: marży oraz zmiennej
stawki bazowej.
Wysokość aktualnego oprocentowania wylicza się z prostego
wzoru:
Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem
+ zmienna stopa bazowa (WIBOR 6M)
W BGŻ, dla
pierwszego okresu stosuje się stopy referencyjne ogłoszone na dwa dni robocze
przed dniem zawarcia umowy. Dla kolejnych okresów, stosuje się stopy ogłaszane
na dwa dni robocze przed upływem poprzedniego okresu obowiązywania stopy
referencyjnej.
Marże dla kredytów z dofinansowaniem MDM w
BGŻ:
Oprocentowanie zmienne
LTV
Kwota kredytu
poniżej 150 tys. zł
Kwota kredytu
powyżej 150 tys. zł
od 80,01%
WIBOR 6M + 2,35%
WIBOR 6M + 1,95%
od 50,01%
do 80,00 %
WIBOR 6M + 1,95%
WIBOR 6M + 1,75%
do 50,00%
WIBOR 6M + 1,75%
WIBOR 6M + 1,50%
* Warunkiem uzyskania
powyższych marż jest posiadanie konta
osobistego
wraz z kartą debetową
i deklaracją stałych wpływów (obniżenie
marży o 0,3%) oraz posiadania ubezpieczenia nieruchomości „Pewny Dom”.
Jak łatwo
obliczyć, wysokość oprocentowania dla przykładu modelowego kredytu
zaciągniętego przy stopach WIBOR-6M w wysokości 2,74% wyniesie:
           
2,74% + 1,75% = 4,49 %
Do czasu wpisu
do hipoteki, marża zostanie podwyższona o 0,6%,
czyli wyniesie 2,35%. Oprocentowanie kredytu w tym czasie wyniesie 5,09%.

Wysokość rat i koszt kredytu – z wkładem własnym i LtV
80%

W związku z udzielaniem przez BGŻ kredytów z LtV (Loan to
Value) nie wyższym niż 80%, przedstawię
dzisiaj tylko jedną opcję z taką właśnie wysokością wkładu własnego.
Dla wyliczeń
przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt
  na 25 lat (300 rat)
 • Wartość
  nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość
  kredytu: 240 000zł
 • Wkład
  własny: 13% + 20 000
  dofinansowania MdM
 • LtV: 80%
 • Wibor
  3M: 2,74%
 • Marża:
  1,75 %
 • Prowizja:
  2 %
Wysokość rat
 • W
  pierwszym roku: 1 416 zł (do
  czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał
   dla 1. raty: 398 zł
  • Odsetki
   dla 1. raty: 1 018 zł
   (zawierają wyższą o 0,6% marże w związku z ubezpieczeniem od braku wpisu
   do hipoteki)
 • W
  kolejnych latach:  1 333 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 455 zł
  • Odsetki
   dla 13. raty: 878 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 23 zł / miesiąc
Całkowity koszt
kredytu
 • Suma
  kosztów:  ok. 173 509 zł
  • Odsetki: 161 227 zł
  • Prowizja: 4 800 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 750 zł
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja
   wartości nieruchomości: 173 zł
Uwaga: Rzeczywisty
całkowity koszt kredytu będzie wyższy, m.in. z powodu dodatkowych opłat (wpis
do hipoteki, pełnomocnictwa, ocena zabezpieczeń, itd.).

Prowizje i opłaty

Prowizja
od udzielenia kredytu
2-4%
Prowizja
od przedterminowej spłaty
2%
min. 100,00 zł
Opłata
z tytułu podwyższonego ryzyka spłaty
Kredytu
do czasu ustanowienia hipoteki
Marża podwyższona o
0,6%
Opłata
za zmianę okresu kredytowania, formy spłaty kredytu
0,50%
min. 150,00 zł
Zmiana
rachunku do obsługi kredytu
250,00 zł
Ubezpieczenie
„Pakiet Pewny Dom”
0,10% sumy
ubezpieczenia za okres 12 miesięcy
Ubezpieczenie
„Pakiet Pewny Dom Plus”
210,00 zł +
0,10% sumy
ubezpieczenia za okres 12 miesięcy

Oferty specjalne obniżające marżę

Aby uzyskać niższą
marże w BGŻ należy posiadać następujące produkty dodatkowe:
 • konta
  osobistego Plan Aktywny
 • ubezpieczenia
  nieruchomości „Pewny Dom” lub „Pewny Dom Plus”
Konto osobiste do kredytu – Plan Aktywny
Kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach w BGŻ wiąże
się z założeniem konta osobistego – Plan
Aktywny
wraz z wpływem wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł i kartą
debetową.
Konto Plan Aktywny jest najdroższym kontem osobistym w
ofercie banku BGŻ, które może kosztować nawet 18 zł miesięcznie. Na szczęście istnieje możliwość zwolnienia z tej
opłaty.
Szczegóły:
 • 18
  zł / 0 zł za prowadzenie konta *
  • Opłata
   zostanie zniesiona w przypadku utrzymywania średniego salda na koncie w
   wysokości 9 000 zł
 • 0
  zł za kartę debetową
 • 0 zł
  za wypłaty z wszystkich bankomatów na świecie
 • 0 zł
  za przelewy internetowe
 • 0 zł
  za realizację zewnętrznego zlecenia stałego

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych jest w BGŻ obowiązkowe.
W BGŻ do wyboru są
dwa pakiety ubezpieczeń:
– Pakiet Pewny Dom – w cenie 0,01%
sumy ubezpieczenia za pierwszy rok ochrony
– Pakiet Pewny Dom Plus – za 210
zł + 0,01%
sumy ubezpieczenia za pierwszy rok ochrony
Podana wartość jest składką za pierwszy rok ochrony
ubezpieczeniowej.
Oba pakiety obejmują:
 • Ubezpieczenie
  od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie
  mieszkania:
  • mebli,
   dywanów, urządzeń domowych, książek, innych przedmiotów osobistego użytku
  • zapasów
   gospodarstwa domowego
  • sprzętu
   audiowizualnego, komputerowego
  • wyrobów
   ze srebra, złota i platyny, monet, pieniędzy, papierów wartościowych
  • sprzętu
   turystycznego i sportowego
  • obejmuje
   ochronę psów, kotów i innych zwierząt
  • obejmuje
   ubezpieczenie OC ubezpieczonego i bliskich na terenie nieruchomości
 • Ubezpieczenie
  Assistance Dom
  • pomoc
   medyczna w domu, wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu
  • pomoc
   w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 7 dni wskutek
   nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania
  • usługi
   informacyjne
  • inne
   usługi assistance
Ruchomości w
mieszkaniu są chronione w przypadku m.in.:
kradzieży z włamaniem i rabunku
zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru, zalania, powodzi,
huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu

Zatrudnienie / wymagane dokumenty

Okres zatrudnienia / prowadzenia działalności
Bank wymaga, aby umowy o pracę na czas nieokreślony trwały
od min. 6 miesięcy. Przy umowach na
czas określony umowy powinny trwać jeszcze przed okres nie mniejszy niż 6
miesięcy. Działalność gospodarcza musi być prowadzona min. 12 miesięcy.
Dodatkowo, istnieje możliwość łączenia dochodów z innymi
gospodarstwami domowymi w celu podniesienia swojej zdolności kredytowej.
Wymagane dokumenty
 • Dowód
  osobisty + drugi dokument ze zdjęciem
 • Zaświadczenie
  o źródle i wysokości miesięcznych dochodów
 • Umowa
  przedwstępna
 • Dokument
  potwierdzający prawo własności
 • Zaświadczenie
  ze Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej z informacjami o prawie do
  lokalu, braku zaległości w opłatach i braku przeciwwskazać do wyodrębnienia
  Księgi Wieczystej (gdy mieszkanie jeszcze jej nie posiada)

Więcej:


Darek

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *