Kredyt hipoteczny MDM w Deutsche Banku

Po długiej przerwie wracamy do cyklu „kredyt hipoteczny MDM w …”.
Deutsche Bank Polska
rozpoczął przyjmowanie wniosków kredytowych w programie Mieszkanie dla Młodych 10 czerwca 2014 roku. Materiały do
wpisu pochodzą sprzed dwóch miesięcy, stąd możliwe jest, że obecna oferta nieco
odbiega od opisywanej przeze mnie (proszę o komentarze w razie nieścisłości). Dla celów porównawczych z poprzednimi ofertami przyjąłem stopę WIBOR-3M równą 2,7%.
Zobacz też pozostałe
artykuły z cyklu:
Przypomnę, że cykl artykułów o kredytach hipotecznych ma za pomóc
wam w wyborze kilku najlepszych banków. Złożenie kilku wniosków kredytowych (do
2-3 najlepszych banków) zwiększy pewność otrzymania kredytu.

Szczegóły kredytu MdM w Deutsche Bank

Kredyt hipoteczny w Deutsche
Bank to:
 • Kredytowanie
  od 15 do 35 lat
  • Maksymalny
   wiek na koniec okresu kredytowania to aż 70 lat
 • Finansowanie do 95% wartości
  nieruchomości
  (z dofinansowaniem MDM)
  • Brakująca
   kwota ponad 80% musi zostać ubezpieczona
 • Minimalna
  kwota kredytu: 20 000 zł,
  nie mniej niż 50% wartości nieruchomości
 • Spłata
  w ratach równych lub malejących
 • Wysokość
  oprocentowania ustalana jest w oparciu o WIBOR 3M
 • Marża
  jest podwyższona o 1,2% do
  czasu ustanowienia wpisu do hipoteki
 • Możliwość
  skorzystania z oferty specjalnych dla klientów banku, dzięki czemu uzyska
  się marżę niższą o 0,3%
 • Brak
  prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z
  dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych
 • O
  kredyt mogą wnioskować zarówno małżeństwa jak i single

Program Mieszkanie dla Młodych

Kredyt w ramach programu Mieszkanie dla Młodych przeznaczony
jest dla osób do 35. roku życia
(przynajmniej jedna osoba musi spełniać ten warunek), kupujących pierwsze mieszkanie lub dom. Aby otrzymać dofinansowanie
należy zaciągnąć kredyt złotówkowy na
minimum 15 lat w wysokości minimum 50% ceny zakupu nieruchomości
.
Uwaga: Kupowane mieszkanie musi służyć do zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych.
Środki z kredytu
można przeznaczyć na:
 • kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2
  • osoby wychowujące minimum trójkę dzieci mogą kupić
   mieszkanie o powierzchni do 85 m2
 • kupno domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100
  m2
  • osoby wychowujące minimum trójkę dzieci mogą kupić dom o
   powierzchni do 110 m2

Mieszkanie lub dom
musi spełnić warunki:
 • cena 1 m2 kredytowanego lokalu nie może przekroczyć
  wartości 1,1 x wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego
 • zakup na rynku pierwotnym (przez dewelopera, spółdzielnię)
 • być zlokalizowane na terenie Polski
 • być zasiedlone przez nabywcę po raz pierwszy

Zalety kredytu w DB:

 • Niska marża

Wady kredytu w DB:

 • Dosyć
  wysoki koszt ubezpieczenia
  brakującego wkładu własnego
  – 4,5% od ubezpieczonej części kredytu na
  okres 60 miesięcy
 • Płatne
  konto osobiste – 12 zł miesięcznie

Wysokość oprocentowania kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od
dwóch         czynników: marży oraz zmiennej
stawki bazowej.
Wysokość aktualnego oprocentowania wylicza się z prostego
wzoru:
Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem
+ zmienna stopa bazowa (WIBOR 3M)
Marże dla kredytów z dofinansowaniem MDM w DB:
Oprocentowanie zmienne
Pakiet
W pierwszym roku
kredytowania
W kolejnych
latach
Pakiet
ubezpieczeniowy
WIBOR 3M + 1,2%
WIBOR 3M + 1,59%
Pakiet inwestycyjny
WIBOR 3M + 1,2%
WIBOR 3M + 1,59%
Pakiet inwestycyjno –
ubezpieczeniowy
WIBOR 3M + 1,1%
WIBOR 3M + 1,39%
Jak łatwo
obliczyć, wysokość oprocentowania dla przykładu modelowego kredytu
zaciągniętego przy stopach WIBOR-3M w wysokości 2,70% wyniesie:
           
2,70% + 1,59% = 4,4%
Do czasu wpisu
do hipoteki, marża zostanie podwyższona o 1,2%,
czyli wyniesie 2,%. Oprocentowanie kredytu w tym czasie wyniesie 5,%.

Wysokość rat i koszt kredytu

Przestawię teraz w sumie 6 opcji kredytu mieszkaniowego MdM
w DB. Po trzy opcje dla LTV równego 93% (wyłącznie dofinansowanie MdM) oraz
trzy opcje dla wkładu własnego równego 80%:
 • Opcja I – Pakiet ubezpieczeniowy, LtV 93%
 • Opcja II – Pakiet inwestycyjny, LtV 93%
 • Opcja III – Pakiet inwestycyjno – ubezpieczeniowy, LtV
  93%
 • Opcja IV – Pakiet ubezpieczeniowy, LtV 80%
 • Opcja V– Pakiet inwestycyjny, LtV 80%
 • Opcja VI – Pakiet inwestycyjno – ubezpieczeniowy, LtV
  80%

Dodatkowe wymagania każdego pakietu zostały omówione w
dalszej części artykułu.

Opcja I – Pakiet ubezpieczeniowy i LtV 93%

Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat
  (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość kredytu: 280 000zł
 • Wkład własny: 0% +
  20 000 zł dofinansowania MDM
 • LtV: 93%
 • Wibor 3M: 2,70% (dla celów porównawczych został
  zawyżony do poziomu poprzednio opisywanych ofert)
 • Marża: 1,59% (1,2% w pierwszym roku)
  • Należy pamiętać o
   koszcie ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego LtV > 80%
 • Prowizja: 0% (w
  zamian za wykupienie ubezpieczenia na życie na okres 5 lat (koszt ok. 9
  000 zł) w Metlife Amplico, składka za dwa lata 1,8% – 5040 zł płatna z
  góry, po tym okresie 42 zł za każde 100 000 zł zadłużenia (ok. 112
  zł), aktualizowane co trzy lata!)
Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1
  653 zł
  (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał dla 1. raty: 463
  • Odsetki dla 1. raty: 1
   190 zł
   (zawierają wyższą o 1,2% marże w związku z ubezpieczeniem od
   braku wpisu do hipoteki)
 • W kolejnych latach:  1
  523 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 545 zł
  • Odsetki dla 13. raty:
   978 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 300 zł / rok
Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów:  200 663
  • Odsetki: 179
   204 zł
  • Ubezpieczenie na
   życie: 9000 zł (za 5 lat)
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 000 zł (za okres 25 lat)
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja wartości
   nieruchomości: 300 zł
  • Konto osobiste: 3
   600 zł
  • Ubezpieczenie
   niskiego wkładu: ok. 2 000

Opcja II – z wkładem
własnym i LtV 80%

Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat
  (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość kredytu: 280 000zł
 • Wkład własny: 0% +
  20 000 dofinansowania MdM
 • LtV: 93%
 • Wibor 3M: 2,70%
 • Marża: 1,59%
 • Prowizja: 0% (w zamian za wykupienie polisy
  inwestycyjnej na okres 7 lat – 3000zł składki inicjującej za pierwszy rok
  oraz 250 zł miesięcznie przez kolejne 6 lat)
Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1
  653 zł
  (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał dla 1. raty: 463
  • Odsetki dla 1. raty: 1
   190 zł
   (zawierają wyższą o 1,2% marże w związku z ubezpieczeniem od
   braku wpisu do hipoteki)
 • W kolejnych latach:  1
  523 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 545 zł
  • Odsetki dla 13. raty:
   978 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 300 zł / rok
Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów:  191
  663 zł + koszt prowadzenia polisy inwestycyjnej
  • Odsetki: 179
   204 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 000 zł (za okres 25 lat)
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja wartości
   nieruchomości: 300 zł
  • Konto osobiste: 3
   600 zł
  • Ubezpieczenie
   niskiego wkładu: ok. 2 000
  • Polisa inwestycyjna:
   ?

Opcja III – Pakiet inwestycyjno-ubezpieczeniowy i
LtV 93%

Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat
  (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość kredytu: 280 000zł
 • Wkład własny: 0% +
  20 000 zł dofinansowania MDM
 • LtV: 93%
 • Wibor 3M: 2,70% (dla celów porównawczych został
  zawyżony do poziomu poprzednio opisywanych ofert)
 • Marża: 1,39% (1,1% w pierwszym roku)
  • Należy pamiętać o
   koszcie ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego LtV > 80%
 • Prowizja: 0% (w zamian za wykupienie polisy
  inwestycyjnej na okres 7 lat – 3000zł składki inicjującej za pierwszy rok
  oraz 250 zł miesięcznie przez kolejne 6 lat oraz za wykupienie
  ubezpieczenia na życie na okres 5 lat (koszt ok. 9 000 zł) w Metlife
  Amplico, składka za dwa lata 1,8% – 5040 zł płatna z góry, po tym okresie
  42 zł za każde 100 000 zł zadłużenia (ok. 112 zł), aktualizowane co
  trzy lata!)
Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1
  637 zł
  (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał dla 1. raty: 470
  • Odsetki dla 1. raty: 1
   167 zł
   (zawierają wyższą o 1,2% marże w związku z ubezpieczeniem od
   braku wpisu do hipoteki)
 • W kolejnych latach:  1
  492 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 560 zł
  • Odsetki dla 13. raty:
   932 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 300 zł / rok
Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów: 191 566
  zł + koszt polisy inwestycyjnej
  • Odsetki: 170 107
  • Ubezpieczenie na
   życie: 9000 zł (za 5 lat)
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 000 zł (za okres 25 lat)
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja wartości
   nieruchomości: 300 zł
  • Konto osobiste: 3
   600 zł
  • Ubezpieczenie
   niskiego wkładu: ok. 2 000
  • Polisa inwestycyjna:
   ?

Opcja IV – z Pakietem
ubezpieczeniowym i LtV 80%

Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat
  (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość kredytu: 240 000zł
 • Wkład własny: 13% +
  20 000 dofinansowania MdM
 • LtV: 80%
 • Wibor 3M: 2,70%
 • Marża: 1,59%
 • Prowizja: 0% (w
  zamian za wykupienie ubezpieczenia na życie na okres 5 lat (koszt ok. 7
  850 zł) w Metlife Amplico, składka za dwa lata 1,8% – 4320 zł płatna z
  góry, po tym okresie 42 zł za każde 100 000 zł zadłużenia (ok. 98
  zł), aktualizowane co trzy lata!)
Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1
  417 zł
  (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał dla 1. raty:
   397 zł
  • Odsetki dla 1. raty:
   1 020 zł (zawierają wyższą marże w związku z ubezpieczeniem od
   braku wpisu do hipoteki)
 • W kolejnych latach:  1
  305 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 467 zł
  • Odsetki dla 13.
   raty: 838zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 300 zł / rok
Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów: 171 913 zł
  • Odsetki: 153
   604 zł
  • Ubezpieczenie na
   życie: 7 850 zł (za 5
   lat)
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 000 zł (za okres 25 lat)
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja wartości
   nieruchomości: 300 zł
  • Konto osobiste: 3 600

Opcja V – Pakiet inwestycyjny i LtV 80%

Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat
  (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość kredytu: 240 000zł
 • Wkład własny: 13% +
  20 000 zł dofinansowania MDM
 • LtV: 93%
 • Wibor 3M: 2,70% (dla celów porównawczych został
  zawyżony do poziomu poprzednio opisywanych ofert)
 • Marża: 1,59% (1,2% w pierwszym roku)
  • Należy pamiętać o
   koszcie ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego LtV > 80%
 • Prowizja: % (w
  postaci pakietu ubezpieczeń)
Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1
  417 zł
  (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał dla 1. raty:
   397 zł
  • Odsetki dla 1. raty:
   1 020 zł (zawierają wyższą marże w związku z ubezpieczeniem od
   braku wpisu do hipoteki)
 • W kolejnych latach:  1
  305 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 467 zł
  • Odsetki dla 13.
   raty: 838zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 300 zł / rok
Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów: 164 063 zł
  + koszt polisy inwestycyjnej
  • Odsetki: 153
   604 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 000 zł (za okres 25 lat)
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja wartości
   nieruchomości: 300 zł
  • Konto osobiste: 3
   600 zł

Opcja VI – Pakiet inwestycyjno-ubezpieczeniowy i LtV 80%

Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat
  (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 300 000zł
 • Wartość kredytu: 240 000zł
 • Wkład własny: 13% +
  20 000 dofinansowania MdM
 • LtV: 80%
 • Wibor 3M: 2,70%
 • Marża: 1,39%
 • Prowizja: 0% (w zamian za wykupienie polisy
  inwestycyjnej na okres 7 lat – 3000zł składki inicjującej za pierwszy rok
  oraz 250 zł miesięcznie przez kolejne 6 lat oraz za wykupienie
  ubezpieczenia na życie na okres 5 lat (koszt ok. 9 000 zł) w Metlife
  Amplico, składka za dwa lata 1,8% – 4320 zł płatna z góry, po tym okresie
  42 zł za każde 100 000 zł zadłużenia (ok. 112 zł), aktualizowane co
  trzy lata!)
Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1
  403 zł
  (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Kapitał dla 1. raty: 403
  • Odsetki dla 1. raty: 1000
   (zawierają wyższą o 1,2% marże w związku z ubezpieczeniem od braku
   wpisu do hipoteki)
 • W kolejnych latach:  1
  279 zł
  • Kapitał 13.
   raty: 480 zł
  • Odsetki dla 13. raty:
   1 279 zł
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 300 zł / rok
Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów: 164 115
  zł + koszt polisy inwestycyjnej
  • Odsetki: 145 806
  • Ubezpieczenie na
   życie: 7 850 zł (za 5 lat)
  • Ubezpieczenie
   nieruchomości: 6 000 zł (za okres 25 lat)
  • Ustanowienie
   zabezpieczenia: 559 zł
  • Weryfikacja wartości
   nieruchomości: 300 zł
  • Konto osobiste: 3
   600 zł
  • Polisa inwestycyjna:
   ?
Uwaga: Rzeczywisty całkowity koszt kredytu jest
wyższy, m.in. z powodu potrzeby uwzględnienia dodatkowych opłat (wpis do
hipoteki, pełnomocnictwa, ocena zabezpieczeń, inspekcja nieruchomości, operat
szacunkowy, itd.) oraz zmiennych stóp procentowych, które obecnie są na
rekordowo niskim poziomie.
Do kosztów całkowitych należy doliczyć ubezpieczenie
nieruchomości za okres 25 lat.

Oferty specjalne obniżające marżę

Przedstawione powyżej obliczenia oprócz polisy inwestycyjnej
lub/i ubezpieczenia na życie wymagają jeszcze:
– posiadania płatnego (12 zł miesięcznie) konta osobistego w
wpływami wynagrodzeń
– posiadanie karty kredytowej przez okres 5 lat
Uwaga:
Z uzyskanych informacji wynika, że po uzyskaniu pozytywnej
decyzji kredytowej możliwe jest dalsze negocjowanie marży o 0,1% do 0,2%.

Konto osobiste do kredytu – db Life

Szczegóły:
 • 12 zł za prowadzenie
 • 0
  zł za kartę debetową
 • 0 zł
  za wypłaty z wszystkich bankomatów na świecie
 • 0 zł
  za przelewy internetowe
 • 0 zł
  za realizację zewnętrznego zlecenia stałego


Darek

One Comment

 1. Właśnie szukam dogodnego banku w kredytem MDM bo zamierzam skorzystać a na twoim blogu fajne zestawienie ofert :) na pewno wstępnie przeanalizuje i coś wybiorę a potem tylko tona papierków i może uda się przejść przez tą biurokrację z powodzeniem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *